Buscale

Thursday, December 15, 2011

Tablas de Integrales - Table of Integrals

Potencia de x.                                          
(Integral) x n dx = x (n +1) / (n +1) + C
(N 1) Prueba
(Integral) 1 / x dx = ln | x | + C
Exponencial / logarítmica
(Integral) e x dx = e x + C
Prueba
(Integral) b x dx = b x / ln (b) + C
Prueba , Tip!
(Integral) ln (x) dx = x ln (x) - x + C
Prueba

Trigonométrico
(Integral) sen x dx =-cos x + C
Prueba
(Integral) csc x dx = - ln | x + CSC cot x | + C
Prueba
(Integral) Cos x dx = sen x + C
Prueba
(Integral) sec x dx = ln | sec x + tan x | + C
Prueba
(Integral) tan x dx =-ln | cos x | + C
Prueba
(Integral) cot x dx = ln | sen x | + C
Prueba

Resultados trigonométricas
(Integral) Cos x dx = sen x + C
Prueba
(Integral) CSC x cot x dx = - x + C CSC
Prueba
(Integral) sen x dx = cos x + C
Prueba
(Integral) sec x tan x dx = sec x + C
Prueba
(Integral) sec 2 x dx = tg x + C
Prueba
(Integral) csc 2 x dx = - cot x + C
Prueba
Trigonométricas inversas
(Integral) arcsin x dx = x + x arcsin sqrt (1-x 2) + C
(Integral) arccsc x dx = x arccos x - sqrt (1-x 2) + C
(Integral) arctan x dx = x arctan x - (1 / 2) ln (1 + x 2) + C
Resultados trigonométricas inversas
(Integral)   dx
sqrt (1 - x 2)
= Arcsen x + C
 
(Integral)   dx
x sqrt (X 2 - 1)
= Segundos de arco | x | + C
 
(Integral)   dx
1 + x 2
= Arctan x + C
 
 
Identidades útil arccos x = pi / 2 - x arcsin
(-1 <= X <= 1)
arccsc x = pi / 2 - x segundos de arco
(| X |> = 1)
arccot ​​x = pi / 2 - arctan x
(Para todo x)
Hiperbólico
(Integral) senh x cosh dx = x + C
Prueba
(Integral) csch x dx = ln | tanh (x / 2) | + C
Prueba
(Integral) cosh x dx = senh x + C
Prueba
(Integral) sech x dx = arctan (senh x) + C
(Integral) tanh x dx = ln (cosh x) + C
Prueba
(Integral) coth x dx = ln | senh x | + C
PruebaFuente :::: http://www.math.com/tables/integrals/tableof.htm

No comments: